Skip to main content

Ograniczenie odpowiedzialności

MUUME Group AG i jej spółki zależne (w tym MUUME S.A.) nie gwarantują, że informacje podane na niniejszej stronie internetowej są kompletne, dokładne i zawsze aktualne. Dotyczy to również wszystkich przekierowań, do których ta witryna odnosi się bezpośrednio lub pośrednio. Firma MUUME Group AG i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za treść witryn odwiedzanych przez użytkownika, będących przekierowaniem z niniejszej strony. MUUME Group AG i jej jednostki zależne zachowują prawo do modyfikacji lub uzupełnienia informacji bez wcześniejszego uprzedzenia jej użytkowników.


Udostępnione informacje na stronie przez MUUME Group AG i jej spółki zależne (w tym MUUME S.A.) nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń z powodu niedostępności strony www.muume.com oraz www.muume.pl,  bądź treści na niej publikowanych.

 

Firma MUUME Group AG i jej spółki zależne (w tym MUUME S.A.) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności:

1.    za straty faktyczne, bezpośrednie lub pośrednie, utraty danych poniesione z powodu niedostępności strony www.muume.com i www.muume.pl.

2.    z tytułu poniesionych strat związanych z korzystaniem z dokumentów lub informacji zamieszczonych za pośrednictwem strony www.muume.com i www.muume.pl.