Skip to main content

Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.muume.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla MUUME S.A. szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy serwisu www.muume.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. MUUME S.A. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów
o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.muume.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem Serwisu www.muume.pl jest MUUME S.A., 31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 29A, NIP 6772426280, e-mail: firma@muume.com (dalej jako Administrator).

I. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych
1. Korzystanie z Serwisu www.muume.com jest anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe poprzez kontakt z Administratorem z wykorzystaniem podanych w Serwisie danych kontaktowych Administratora (adresu e-mail, telefonu) lub poprzez nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

II. Pliki „cookies”
1. Administrator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
4. Administrator Serwisu informuje, że:
a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
b. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie.
5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców lub partnerów biznesowych.
6. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Administratora Serwisu tożsamości Użytkownika.
7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator Serwisu.

III. Zmiany Polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

IV. Informacje kontaktowe
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub funkcjonowania Serwisu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem MUUME S.A., 31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 29A, NIP 6772426280 z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: firma@muume.com.
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: 31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 29A.

 


Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 06.08.2018.

 

MUUME i Twoje dane osobowe


Firma MUUME Group AG i jej podmioty zależne (w tym oddziały) zobowiązują się chronić Twoje dane osobowe. Niniejsza deklaracja szczegółowo opisuje rodzaj zbieranych danych oraz sposób ich procesowania/przetwarzania.


Poniżej wyjaśniony został sposób gromadzenia i przechowywania danych oraz ich ochrony.

 
1. W jaki sposób zbierane są dane?


W pierwszej kolejności dane gromadzone są za pośrednictwem formularzy online. Następnie dane zostają wysłane do jednego z adresów MUUME przez e-mail. Dane logowania zostaną również zapisane.


2. Które dane są zbierane?


Zbierane są tylko te dane, które zostały wprowadzone podczas rejestracji do newslettera lub formularza kontaktowego. Wszystkie przekazane dane są dobrowolne.

Zastrzeżenie:

W przypadku wprowadzenia niekompletnych danych, nie wszystkie funkcje mogą być dostępne do użytku. Adresy URL oraz IP zostaną zebrane w momencie wejścia na stronę internetową www.muume.pl lub www.muume.com


3. Do czego wykorzystywane są dane i kto ich używa?

Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zapytań i zostają usunięte po ich zakończeniu. Jedynie firma MUUME Group AG i jej jednostki zależne (oddziały) przetwarzają i wykorzystują przekazane dane, aby móc zaoferować użytkownikowi strony prawidłowe informacje i usługi. Dane logowania pomagają w ciągłym ulepszaniu serwisu firmy MUUME Group AG i jej oddziałów. Te dane nie zawierają żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkownika.

 

4. Jak liczone są wizyty na stronie internetowej?

Ta witryna może korzystać lub korzysta z usługi Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. "Pliki cookie", pliki tekstowe zapisane na komputerze odwiedzającego stronę, które pozwalają na analizę odwiedzin. Podczas korzystania z tej witryny informacje utworzone przez plik cookie (łącznie z adresem IP) przesyłane są do serwera Google w USA i zapisane.


Google Analytics nie łączy adresu IP przekazanego przez przeglądarkę odwiedzającego stronę z innymi danymi Google. Odwiedzający stronę może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku nie można w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Odwiedzający stronę może zapobiec przekazywaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie na temat jego odwiedzin witryny (w tym adresu IP) do Google, a następnie przechowywania ich i przetwarzania przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http: / / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 
5. Kto jeszcze ma dostęp do danych?


Nikt. Dane odwiedzającego witrynę nie są przekazywane osobom trzecim.


6. Jak użytkownik może uzyskać dostęp do danych, zmieniać je lub usuwać?

 

W przypadku chęci zmiany danych bądź ich usunięcia prosimy o kontakt pod poniższym adresem e-mail: contactping@muumepong.com lub firmaping@muumepong.com

Usunięcie biuletynu powoduje usunięcie wszystkich odpowiednich danych.


7. Jak zostaje zapewniona ochrona danych?

 

Dane przechowywane są w systemach spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa. W momencie ich przekazania drogą internetową zapewniamy im pełną ochronę. Dane zabezpieczone są w pełni przed utratą, zniszczeniem oraz nieautoryzowanym dostępem.