Skip to main content
Rejestracja i stopniowa identyfkacja cyfrowa

Proces zarządzania i obrotu środkami pieniężnymi od strony prawnej wymaga identyfikacji klientów. Przy użyciu MUUME , cały ten proces jest całkowicie cyfrowy i realizowany zdalnie przy użyciu smartfona. To znacząco upraszcza proces identyfikacji.

Cyfrowe KYC (Rejestracja & Identyfikacja)

MUUME oferuje zaawansowane narzędzia do rejestracji i indentyfikacji użytkowników. Jako część procesu zarządzania środkami pieniężnymi i ekwiwalentami gotówki (np. kupony), identyfikacja kupującego jest jednym z podstawowych elementów spełnienia wymogów prawnych związanych z obsługą procesu płatności. MUUME oferuje w pełni cyfrowy proces stopniowo identyfikujący użytkowników w zależności od potrzeb i uprawniając ich w ten sposób do dodatkowych aktywności w systemie.