Skip to main content

Platforma MUUME jest w 100% cyfrowa - począwszy od obszaru dla użytkownika kończąc na sprzedawcy

Platforma MUUME jest modułowa, przez co łatwo można ją dostosować do wymagań rynkowych. Części front-end i back-end zostały stworzone niezależnie w oparciu o najnowszą technologię i są nieustannie rozwijane.

MUUME Front-end

 • Rejestracja użytkownika i sprzedawcy
 • Rejestracja subkont
 • Cyfrowy proces KYC
 • Cyfrowe produkty/usługi
 • Cyfrowy koszyk zakupów
 • Płatności i ich akceptacja
 • Zwroty
 • Płatności przy użyciu portfela wirtualnego
 • Podgląd wszystkich transakcji
 • Zakupy m-commerce
 • Możliwość wyboru metod płatności
 • Opcja debetu
 • Tworzenie oddzielnych kont dla danych portfeli wirtualnych
 • Zarządzanie kontaktami

MUUME Back-end

MUUME posiada elastyczne API/SDK umożliwiające integrację z dowolnymi systemami:

 • Elastyczne API/SDK dla systemów ERP
 • Elastyczne API/SDK dla systemów płatniczych

MUUME może być połączone z systemem ERP sprzedawcy poprzez API.

Zalety

 • Prezentacja produktów sprzedawcy na smartfonie klienta
 • Synchronizacja danych w zależności od potrzeb sprzedawcy
 • Dostępność wszystkich najpowszechniejszych metod płatności
 • Zarządzanie pieniędzmi przy pomocy wirtualnego portfela (multiwalutowość) oraz odpowiednikami gotówki
 • Wykorzystanie technologii takich jak kody QR, beacony, kody kreskowe, WiFi, NFC
 • Wykorzystanie w m/e-commerce oraz sklepach stacjonarnych
 • Zapewnienie obsługi bankowej związanej z płatnościami
 • Dostępność w chmurze z zapewnieniem licencji PSP (Payment Service Provider)
 • Zrządzanie kontami użytkowników (klient, sprzedawca)
 • Zarządzanie subkontami
 • Możliwość zdefiniowania obsługi procesu KYC 
 • Pod marką MUUME
 • Sprzedaż pod wspólną marką
 • Sprzedaż pod marką klienta (white label)
 • Ochrona danych
 • Pełna zgodność z regulacjami prawnymi
 • Eliminacja fraud
 • Dane w bezpiecznej infrastrukturze MUUME